mgr Marta Maksym – Doświadczenie pozauczelniane


  • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkole podstawowej i gimnazjum oraz jako lektor w Zakładzie Filologii Angielskiej PWSZ w Krośnie,
  • Nauczyciel kontraktowy z uprawnieniami egzaminatora egzaminu ósmoklasisty,
  • Od 2018 r. jest współorganizatorką i członkiem komisji corocznego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Ponadpodstawowych,
  • Współautorka czasopisma Academia Stars.