mgr Marek Krzywonos – Najważniejsze publikacje


 • Krzywonos M. (2019) Evaluation of Threats Occurring During Provision of Road Transport Services in the EU Territory by Small and Medium-Sized Companies from Poland, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej nr 4, s. 19-23.
 • Krzywonos M. (2018) Przedsiębiorczość a zarządzanie [w:] Zarządzanie organizacjami, red. Lenik P., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Krosno 2018,
  s. 517-534.
 • Krzywonos M. (2018) Analiza występowania zagrożeń podczas realizacji usług transportowych na terenie UE, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 19, z. 8, cz. 2 Bezpieczeństwo i zagrożenia kryzysowe. Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, s. 233-245.
 • Krzywonos M. (2017) Nowe zagrożenia w drogowym transporcie towarów na terenie UE, Przegląd Nauk Ekonomicznych (wcześniej Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego), nr 27, s. 271-276.
 • Korońska Z., Krzywonos M. (2017) Zarządzanie motywacją pracowników: case study Banku X, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne, nr 15, s. 389-400.
 • Korońska Z., Krzywonos M. (2017) Usługowa działalność gospodarcza, motywy oraz etapy otworzenia [w:] Różnorodność zastosowań badań naukowych w teorii i praktyce zarządzania, red. Lenik P., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Krosno 2017, s. 51-69.
 • Korońska Z., Krzywonos M. (2016) Bankowe systemy informatyczne – bezpieczeństwo danych [w:] Zarządzanie w sektorach prywatnym oraz publicznym, red. Lenik P., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Krosno 2016, s. 137-147.
 • Korońska Z., Krzywonos M. (2016) The influence of human capital on the development of regions. Materiały pokonferencyjne: Hradec economic days – 2-3 kwiecień 2016, Hradec Kralove, s. 355-361.
 • Korońska Z., Krzywonos M. (2015) Analiza porównawcza motywu wyboru systemu informatycznego przez przedsiębiorstwa z sektora MSP z województw mazowieckiego i podkarpackiego [w:] Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, red. Lenik P., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Krosno 2015, s. 87-102.
 • Lenik P., Krzywonos M. (2015) Wybrane zagadnienia przedsiębiorczości w kontekście historii polskiej transformacji gospodarczej [w:] Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, red. Lenik P., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Krosno 2015, s. 103-121.