mgr Marek Krzywonos – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę,
  • Kilkukrotnie otrzymał nagrodę Rektora PWSZ w Krośnie.