mgr Małgorzata Dziura – Doświadczenie pozauczelniane


  • w okresie od 2000 r. do 2004 r. – Doświadczenie zawodowe zdobywane na stanowisku pielęgniarki w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Libra” w Jaśle,
  • w okresie od 2000 r. do 2004 r. współpracowała ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Długotrwale unieruchomionych „ Niebieski Parasol” oddział w Jaśle,
  • Zainteresowania zawodowe dotyczą organizacji opieki pielęgniarskiej w Polsce, podnoszenia jakości świadczeń pielęgnacyjnych na rzecz chorych neurologicznie.

<- Wróć do opisu głównego