mgr Katarzyna Lisowicz

Zakład Pielęgniarstwa


Instruktor praktyk w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa oraz Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne. Zainteresowania dotyczą pielęgniarstwa chirurgicznego i języka migowego.Telefon: 13 43 755 50
E-mail: katarzyna.lisowicz@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur Pracownika