mgr Katarzyna Lisowicz

Zakład Pielęgniarstwa


Instruktor praktyk w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa oraz Chirurgia  i pielęgniarstwo chirurgiczne. Zainteresowania dotyczą pielęgniarstwa chirurgicznego  i  języka migowego.Telefon: 13 43 755 50
E-mail: katarzyna.lisowicz@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur Pracownika