mgr Justyna Biskup – Doświadczenie pozauczelniane


Duże doświadczenie zdobyła prowadząc szkolenia językowe w Warszawie między innymi dla pracowników PGNiG, TPSA (obecnie Orange) czy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także w Krośnie dla Podkarpackiej Izby Gospodarczej.