mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak – Życiorys naukowy


  • Studia na kierunku geodezja i kartografia w Akademii Rolniczej w Krakowie,
  • Studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • Szereg szkoleń z zakresu wyceny nieruchomości oraz geodezji,
  • Udział w sympozjach biegłych sądowych.