mgr Halina Zaforemska

Zakład Pedagogiki


Magister sztuki w zakresie wychowania plastycznego oraz nauczania początkowego. Zainteresowania badawcze w zakresie wykorzystania technik plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej, kształtowania ekspresji artystycznej dzieci i młodzieży inspirowanej literaturą i muzyką. Problemy aktywizowania dzieci i młodzieży do podejmowania twórczości artystycznej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze z podkreśleniem znaczenia kultury narodowej i regionalnej.