mgr Elżbieta Pawlik – Doświadczenie pozauczelniane


  • Posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego i długoletnie doświadczenie w tłumaczeniach tekstów prawniczych i biznesowych,
  • Doświadczenie zawodowe lektora zdobywała prowadząc zajęcia językowe w Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu i współpracując ze szkołami językowymi,
  • Od 2007 r. jest współorganizatorką i członkiem komisji corocznego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych,
  • Współautorka czasopisma Academia Stars.

Pełnione funkcje w projektach

  • Prowadziła kursy języka angielskiego technicznego w budownictwie w ramach projektu pn.: „Silna kadra inżynierska – wsparcie kierunków zamawianych w PWSZ w Krośnie ” nr POKL 04.01.02.-00-068/09,
  • Prowadziła kursy języka angielskiego medycznego dla pracowników PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie w ramach projektu pn.: „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo – utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie” nr POWR.05.03.00-00-0076/17.