mgr Beata Lorenc

Zakład Pielęgniarstwa


Instruktor praktyk, w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.Telefon: 13 43 755 50
E-mail: beata.lorenc@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur Pracownika