mgr Agata Zbylut – Życiorys naukowy


 • Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister pielęgniarstwa,
 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Resuscytacja krążeniowo-oddechowej”,
 • „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”,
 • „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”,
 • „Stosowania nowoczesnych metod kształcenia w systemie e-learning, Ordynowania leków i wypisywania recept.

Kurs kwalifikacyjny pn.:

 • „Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek”,

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności”,
 • „Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność”,
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”,
 • „Kadra uczelni pielęgniarskiej”,
 • ,,Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”,
 • Warsztaty z psychoonkologii,
 • „Komunikacja interpersonalna”,
 • „Zarządzanie zespołem”.

<- Wróć do opisu głównego