prof. dr hab. n. med. Ilona Kaczmarczyk-Żebrowska – Życiorys naukowy


  • w 1980 r. – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Dyplom ukończenia liceum z wyróżnieniem,
  • w 1985 r. – Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Śląkiej Akademii Medycznej w Katowicach; tytuł magistra farmacji z wyróżnieniem,
  • w 2000 r. – Specjalizacja z zakresu farmakologii,
  • w 1993 r. – Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej w Sosnowcu. Dysertacja doktorska „Wpływ pamidronianu dwusodowego na ukrwienie kości u szczurów”. Doktor nauk farmaceutycznych w specjalności farmakologia,
  • w 2010 r. – Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Rozprawa habilitacyjna „Modyfikowanie procesów przebudowy kości przez talidomid u szczurów”. Doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie farmakologii,
  • w 2019 r. – Tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.