dr Agnieszka Habrat – Publications


Book:

The Role of Self-esteem in Foreign Language Learning and Teaching, ed. Springer 2018.

Articles:

 1. Let’s make a sandwich. Supporting the development of children’s creativity through integrating foreign language teaching with early primary curriculum. In B. Muchacka, J. Korcz (Eds). Wspieranie dziecięcej kreatywności (24) [Supporting children’s creativity (24)] (pp.155 – 162). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz. 2006.
 2. Czy podręcznik pomaga wdrażać ucznia do autonomii? Ewaluacja wybranych podręczników do nauki języka angielskiego w starszych klasach szkoły podstawowej pod kątem autonomizacji. In M. Pawlak (Ed.), Autonomia w nauce języka obcego—co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy [Autonomy in foreign language learning—what we have achieved and were we are headed] (pp. 281–290). Poznań–Kalisz–Konin: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 2008,
 3. Strategy training as an attempt at motivating learners through raising their learning awareness. In Kozłowski A. (Ed). Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język – Literatura – Kultura [Interdisciplinarity in foreign language teaching] (pp.489 – 498). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. 2009.
 4. The effect on affect on learning. Self-esteem and self-concept  In: Piechurska-Kuciel E., Szymańska-Czaplak E. (Eds) Language in Cognition and Affect. Second Language Learning and Teaching. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-35305-5_145.
 5. Self-esteem across cultures. In: A. Witalisz(Ed.) Papers on Language, Culture and Literature 4, Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie vol. 61, Krosno, 2013, 103-114.
 6. The interplay between college students’ readiness for autonomy and their self-concept in Polish cultural context. In: W. Chłopicki, J, Ziobro-Strzępek (Eds.). Across Borders 6: The West Looks East. Ed., Prace naukowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie vol. 71, Krosno, 2017, 275-288.
 7. Students’  L2 motivational self-system and ethnocentric attitudes across three levels of education. In: E. Rusek, W. Witalisz (Eds.) Across Borders Cultural and Linguistic Shifts in the 21st Century. Cracow Studies in English Language, Literature and Culture, Peter Lang, 2020.

Conference papers:

 1. The relationship between self-related views and L2 proficiency in Polish secondary and tertiary students, conference presentation: International Conference Across Borders Conference VII, Tartu, Estonia;
 2. Students’ L2 motivational self-system and attitudes towards L2 community, conference presentation: International Conference ICFSLA, Szczyrk 2018.

Others:

 1. Cooauthorship of the teaching curriculum for a bilingual kindergarten 2012. (Samorządowe Przedszkole w Dydni)
 2. Reviews of articles in the field of methodology of second language teaching for scholarly journals (Tertium Linguistic Journal, Global Issues in Education Journal).