dr Wojciech Krukar – Najważniejsze publikacje


Autor ponad 80 publikacji z zakresu geografii, turystyki i krajoznawstwa, w tym przewodników turystycznych oraz map turystyczno-nazewniczych:

  • Mapa „Bieszczady Wysokie 1 : 40 000” nagrodzona przez Ministra Infrastruktury w 2004 r.,
  • Mapa „Bieszczady Wysokie 1 : 30 000” – I miejsce w 3 Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze Wydawnictwa o Górach” w kategorii mapy na Międzynarodowych Targach Ksiązki w Krakowie w 2018 r.

Najważniejsze artykuły

  1. Wojenne i powojenne migracje Bojków, [W:] Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, T. 2, IGiPZ PAN, Warszawa 2016, s. 17-63;
  2. Nazwy terenowe Bojkowszczyzny Zachodniej, [W:] Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro, T. 2, IGiPZ PAN, Warszawa 2016, s. 271-345;
  3. Problem desygnacji głównego źródła rzeki na przykładzie Sanu, [W:] Nauczyciel i Szkoła Nr 7: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Badania geograficzne w województwie podkarpackim – historia, współczesność i przyszłość, PCEN, Rzeszów 2019, s. 8-9.
  4. Zaginiony krajobraz bieszczadzkich połonin, [W:] Płaj 56, TK, Warszawa 2018, s. 5-64.