dr Wiesław Niedoba – Najważniejsze publikacje


 • Jest autorem lub współautorem kilkunastu artykułów naukowych i kilkunastu skryptów i podręczników oraz licznych opracowań naukowych dla przemysłu górniczego.

Publikacje naukowe

 1. A difference method for a non linear integro -differential equation of the first order. Zeszyty Naukowe UJ 1974.
 2. On the difference method for a non linear parabolic functional equations. Zeszyty Naukowe UJ 1977.
 3. On the difference method for a non linear parabolic functional-differential equation. Zeszyty Naukowe UJ 1978.
 4. On the difference method for a non linear system of differential functionale equations. Wydawnictwa AGH 1981.
 5. Minimalizacja zamrożenia w procesie inwestycyjnym Przegląd Statystyczny 1978.

Podręczniki i skrypty

 1. Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe Wydawnictwo AGH 2001.
 2. Matematyka wyższa dla licencjatów Wydawnictwo WSZiB w Krakowie 2002.
 3. Miara i całka .Rachunek prawdopodobieństwa. Wydwnictwa AGH 2003.
 4. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie 2003.
 5. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej prace naukowo -dydaktyczne PWSZ w Krośnie 2003.
 6. Algebra Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie 2005.