dr Tadeusz Paweł Wasilewski – Doświadczenie pozauczelniane


  • Od 2016 r. powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego województwa lubelskiego,
  • Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na specjalizację w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego oraz członek Komisji Egzaminacyjnej  w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego.

<- Wróć do opisu głównego