dr Rafał Kapica – Życiorys naukowy


  • w okresie od 1992 r. do 1997 r. – jednolite studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie  na kierunku Wychowanie fizyczne, specjalność: Organizacja i kierowanie turystyką. Tytuł magistra w zakresie nauczania wychowania fizycznego oraz organizacji i kierowania turystyką,
  • w 2007 r. – stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskany w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na podstawie rozprawy: „Przygotowanie studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego do realizowania szkolnej aktywności krajoznawczo-turystycznej w systemie edukacji w Polsce” (promotor: prof. dr hab. Jerzy Nowocień).