dr Marcin Skuba – Najważniejsze publikacje


 1. Wiesław Wajs, Skuba Marcin, “LON and LAN connection base on LonTalk and RS485 protocols”, International Congress on INTELLIGENT BUILDING SYSTEMS – InBuS 2004 Krakow May 20-21, 2004.
 2. Wiesław Wajs, Skuba Marcin, „Zintegrowany system zarządzania układem sterowania ogrzewaniem oparty na technologii LON”, Problemy Ekologiczne Euroregionu Karpackiego Krosno Wrzesień 2004 r.
 3. Wiesław Wajs, Skuba Marcin, Radosław Gołąb, “A distributed control and management system of the building’s resources based on LON technology” IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS 2004, Krakow November 18-19, 2004 r.
 4. Wiesław Wajs, Skuba Marcin, Hubert Wójtowicz, “LON and LAN Networks Connection Based on Neuron Chip and Atmel Microprocessors” WSEAS International Conference on AUTOMATIC CONTROL, MODELLING AND SIMULATION ‘05. Prague, Czech Republic, March 13-15, 2005.
 5. Skuba Marcin, “Inteligentny system zarządzania zasobami budynku oparty na protokole LonTalk i RS485” I Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Techniczne Studentów i Młodych Naukowców. Kraków Czerwiec 07.2005 r.
 6. Radosław Gołąb, Marcin Skuba, „Zastosowanie algorytmów mrówkowych w optymalizacji tras routingu” SIECI KOMPUTEROWE – budowa, eksploatacja, kształcenie. Radom, Czerwiec 24.2005 r.
 7. Marcin Skuba, Wiesław Wajs, Radosław Gołąb, „Analiza możliwości diagnozowania stanu węzłów w rozproszonym systemie sterowania” VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych. Rajgród, Września 12-14.2005 r.
 8. Marcin Skuba, Wiesław Wajs, „Device diagnostics in the distributed control system of the intelligent building”, INTELLIGENT BUILDING SYSTEMS – InBuS 2006. Kraków, Czerwiec 1-2. 2006 r.
 9. Marcin Skuba, Wiesław Wajs, „Diagnozowanie stanu obiektów w rozproszonym systemie sterowania”, Diagnostyka Procesów i Systemów – DPS’07. Słubice, Wrzesień 10-12 2007 r.
 10. Marcin Skuba, Wiesław Wajs, „Diagnostyczny system ekspertowy dla rozproszonej struktury systemu sterowania”, Diagnostyka Procesów i Systemów – DPS’09. Gdańsk, Wrzesień 07-09 2009 r.
 11. Marcin Skuba, Wiesław Wajs, „Diagnostyczny system ekspertowy dla sieciowych struktur sterowania i zarządzania”, KZA Expres – Magazyn 02 Marzec 2009 r.
 12. Marcin Skuba, Wiesław Wajs, „Diagnostyczny Systemu Ekspertowy do nadzoru urządzeń sterowania ruchem kolejowym”, KZA Expres – Magazyn 03 Październik 2009 r.

<- Wróć do opisu głównego