dr Krystyna Szayna-Dec – Życiorys naukowy


Praca magisterska

  • Die deutsche Romantik in der literarischen Kritik von Ricarda Huch und Zygmunt Łempicki.

Rozprawa doktorska

  • Obraz Napoleona w wybranych utworach polskich i niemieckich czasu wokół wyprawy na Rosję 1812 r. ze szczególnym uwzględnieniem anegdoty, kazania i farsy. Tytuł w oryginale: Das Bild Napoleons in der deutschen und polnischen Literatur der Zeit um den Russlandfeldzug 1812, exemplifiziert an Anekdote, Predigt und Posse.

<- Wróć do opisu głównego