dr Krystyna Szayna-Dec – Doświadczenie pozauczelniane


  • Od roku akademickiego 2006/2007 – Członek redakcji Biuletynu Informacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Od roku akademickiego 2003/2004 – Założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Germanistów w Zakładzie Filologii Germańskiej.

Zagraniczne stypendia i pobyty naukowo-badawcze

  • Socrates-Erasmus – wykłady gościnne: Pädagogische Hochschule Klagenfurt (Austria) 2010,
  • Socrates-Erasmus – wykłady gościnne: Uniwersytet Odensee (Dania) 2008,
  • Udział w kursach językowo-metodycznych organizowanych przez uniwersytety w Lipsku, Dreźnie, Berlinie, Tübingen, Düsseldorfie i Jenie.

<- Wróć do opisu głównego