dr inż. Małgorzata Źródło-Loda – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w latach: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

<- Wróć do opisu głównego