dr inż. Jerzy Kerste – Życiorys naukowy


  • w 1969 r. – Magister inżynier budownictwa lądowego – Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej; praca magisterska: Projekt węzła na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Czerwonej wraz z projektem przejść podziemnych dla pieszych,
  • w 1984 r. – Doktor nauk technicznych; Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie; dysertacja doktorska: Wpływ wilgotności drewna na pracę konstrukcji drewnianej na przykładzie ramy kratowej.
  • w okresie od dnia 1 listopada 1972 r. do dnia 11 grudnia 1990 r. – Politechnika Rzeszowska – praca na stanowiskach od asystenta do adiunkta,
  • w okresie od dnia 1 października 1992 r. do dnia 11 października 2009 r. – Politechnika Rzeszowska – adiunkt, starszy wykładowca, p.o. kierownika katedry, prodziekan ds. nauczania,
  • w okresie od dnia 1 października 2007 r. do chwili obecnej – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie – starszy wykładowca.