dr inż. Hubert Wojtowicz

Zakład Informatyki


Informatyk. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z dziedzin rozpoznawania wzorców, przetwarzania obrazów oraz inteligentnych systemów wspomagania decyzji. Rozprawa doktorska dotyczy implementacji systemu wspomagania decyzji medycznych w oparciu o analizę kolekcji obrazów.Telefon: 13 43 755 70
E-mail: hubert.wojtowicz@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika