dr Henryk Różański – Życiorys naukowy


  • w 2000 r. – Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Biologii (praca magisterska wykonana w Zakładzie Botaniki Ogólnej Instytutu Biologii Eksperymentalnej, pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Zenkteler),
  • w 2000 r. – Ukończone dodatkowe studia (w toku indywidualnym) z zakresu kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz medycyny sądowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu, 
  • w 2004 r. – Doktor nauk biologicznych; praca doktorska wykonana na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. dra hab. med. Romana Meissnera, w Katedrze Medycyny Społecznej,
  • w okresie od 2001 r. do 2004 r. – Zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze na stanowisku asystenta, od września 2011 r. na stanowisku wykładowcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 2013 r. starszy wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Kierownik uczelnianego Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej.

<- Wróć do opisu głównego