dr Henryk Różański – Najważniejsze publikacje


 1. Korniewicz D., Różański H., Usydus Z., Dobrzański Z., Korniewicz A., Kaczmarek P., Frankiewicz A., Szulc K., 2007: Efficiency of plant extracts (Herbiplant CS) in pigs fattening. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No. 4(B), 309-315. Liczba punktów MNiSW: 15, IF 1,697.
 2. Korniewicz D., Różański., Dobrzański Z., Kaczmarek P., Korniewicz, 2007: Effect of Herbiplant CS preparation on basic nutrient digestibility and mineral balance and absorption in fatteners. Annals of Animal Science, 7(2), 259-271. Liczba punktów MNiSW: 15. IF 0,613
  3. Korniewicz D., Dobrzański Z., Korniewicz A., Kaczmarek P., Różański H., Pogoda-Sewerniak K., 2007: Wpływ ekstraktów roślinnych (Herbiplant CS ) na kształtowanie się wskaźników biochemicznych i składników mineralnych w surowicy krwi tuczników. Acta Scientiarum Polonorum, Medicina Veterinaria, 6(2), 35-43. Liczba punktów MNiSW: 4.
 3. Strzelec E., Niżnikowski R., Różański H., Klockiewicz M., Głowacz K., Czub G., Darkowska A., Szymański K., Pokrop A., 2011, Effect of use of herbal feed additive on coccidian invasion level and performance traits in goats. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science, 49, 11-20. Liczba punktów MNiSW: 12.
 4. Eckert E., Zambrowicz A., Pokora M., Szołtysik M., Dąbrowska A., Chrzanowska J., Różański H., Trziszka T., 2013: Biologically active peptides derived from hen eggs and another animal origin food proteins. World’s Poultry Science Journal, vol. 69, June 2013, pp. 375-386. Liczba punktów MNiSW: 35. IF 1,439.
 5. Trziszka T., Różański H., Polanowski A.: Eggs as Very Promising Source of Biomedical and Nutraceutical Preparations. Journal of Life Sciences, August 2013, Vol. 7, No 8, pp. 862-877. Liczba punktów MNiSW: 8.
 6. Łyczko J., Pawlak A. , Szumny A., Petryja M., Różański H., 2018: The Jerusalem Balsam–a case study of a 150-year-old sample. Facta Universitatis Series: Physics, Chemistry and Technology Vol. 16, No 1, Special Issue, 2018, p. 46 49th International Symposium on Essential Oils (ISEO2018); Book of Abstracts.
 7. Różański H., Wróbel D., 2019: Charakterystyka chemotaksonomiczna i właściwości farmakologiczne paprotników (Pteridophyta). Nowe nadzieje fitoterapii – monografia naukowa. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna., red. nauk. Bazylak G., Różański H., Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Krosno-Wrocław 2019, s. 102-122. ISBN 978-83-64457-51-7. Liczba punktów MNiSW: 5.
 8. Franciszkańskie Konferencje Zielarsko-Farmaceutyczne. Monografia naukowa medycyny klasztornej. Red. nauk. Pietryja M., Różański H., Boryczka S., Sokół-Łętowska A., Katowice 2019 (ss. 710). ISBN 978-83-64534-24-9.
 9. Różański H., Wróbel D., 2019: Charakterystyka chemotaksonomiczna i właściwości farmakologiczne nagonasiennych stosowanych w medycynie. Monografia naukowa VI Konferencji: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych, red. naukowa Bazylak G., Różański H., Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno-Wrocław 2019, s. 253-370. ISBN 978-83-64457-54-8. Liczba punktów MNiSW: 5.
 10. Mathis G., Lumpkins B., Wesoloski E., Abramowicz-Pindor P., Rozanski H., Hofacre Ch., 2020: Performance of broiler chickens fed a Adicox® as a standalone anticoccidial program or in a “bioshuttle’’ program in conjunction with a coccidia vaccine. 2020 International Poultry Scientific Forum Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia January 27-28, 2020; p. 10, M26.
 11. Łyczko J, Pawlak A, Augustyński I., Okińczyc P., Szperlik J., Kulma A., Różański H., Obmińska-Mrukowicz B.,Szumny A.: Chemical profiling and cytotoxic activity of 150-year old original sample of Jerusalem Balsam. Food and Chemical Toxicology, Volume 138, 2020, 111183, ISSN 0278-6915, CiteScore: 3.78 Impact Factor: 3.775. Liczba punktów MNiSW: 100.

<- Wróć do opisu głównego