dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2000 r. – Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa,
  • w 2003 r. – Srebrny Krzyż Zasługi,
  • w 2004 r.  – Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • w 2004 r. – Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej,
  • w 2007 r. – Wyróżnienie statuetką DĘBICA – MIASTO OTWARTE nadaną przez Radę Miasta Dębicy za zasługi w tworzeniu Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
  • w 2009 r. – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora PWSZ w Nowym Sączu za całokształt wyróżniającego się dorobku zawodowego oraz działania na rzecz rozwoju Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu,
  • w 2016 r. – Nagroda Rektora PWSZ w Krośnie za zaangażowanie na rzecz współpracy Zakładu Zarządzania z uczelniami w kraju w roku akademickim 2015/2016.