dr hab. Kazimierz Krupa, prof. KPU – Życiorys naukowy


Dorobek badawczy i wydawniczy można podzielić na trzy okresy (nurty):

  • I – bezpośrednio po powrocie z USA dotyczył implikacji i uwarunkowań ekonomicznych wykorzystania technologii informacyjnych w podmiotach zorganizowanych (latach 1987- 1995),
  • II – związany jest szczególnie z intensywną współpracą z przemysłem i dotyczył głównie ekonomicznych implikacji zmian (lata 1996 – 2001),
  • III – koncentruje się na determinantach i dylematach ekonomicznych gospodarki ery digital. Dotyczy szczególnie wybranych aspektów nowej ekonomii, jej metodologii, metod, kwantyfikatorów, kapitału intelektualnego i gospodarki opartej na wiedzy (lata 2002 – 2020),
  • Odbył kilka staży zagranicznych, między innymi w: Universidad Argentina de la Empresa, Buenos Aires, Argentyna, Polytechnic University Long Island w USA, Instytucie prof. T. Konona w Kolonii w Niemczech, Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Lwowskiego, Ukraina.