dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


Obecnie kieruje Zakładem Edukacji Literackiej Dziecka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2011 r. pracuje w Zakładzie Pedagogiki Instytutu Humanistycznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, gdzie wykłada i prowadzi konwersatoria z przedmiotów: literatura dla dzieci, język polski w edukacji elementarnej, język polski w przedszkolu, seminarium dyplomowe. Jest opiekunką Koła Naukowego Animatorów Kultury Literackiej Dzieci, z którym od sześciu lat organizuje akcję środowiskową promującą czytelnictwo wśród dzieci „Najdłuższa Książka Świata” (za pomysł akcji była nominowana do Nagrody Zwyrtały w 2019 r.). Ponadto jest członkinią Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Należy do:

  • Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Literaturą Dziecięcą – IRSCL i polskiej sekcji Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych – IBBY,
  • Pełni funkcje przewodniczącej Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu i przewodniczącej jury Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego.

<- Wróć do opisu głównego