dr hab. Paweł Marzec, prof. KPU – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2012 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.