dr hab. Krzysztof Przednowek

Zakład Pielęgniarstwa


nauczyciel akademicki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, prowadzi zajęcia z przedmiotu Statystyka medyczna.Telefon: 13-43-755-50
E-mail:
Konsultacje: