dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik, prof. PANS

Zakład Inżynierii Środowiska i Górnictwa


Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroki obszar inżynierii i ochrony środowiska, w tym oczyszczanie ścieków i wody, ujmowanie wody, eutorfizacja i jej zapobieganie, odzyskiwanie surowców z ścieków i odpadów, przeróbka osadów ściekowych,  kompostowanie, tworzenie się biofimu i biofouling oraz metody zapobiegania. Zajmuje się też tworzeniem podstaw zrównoważonego rozwoju oraz analizą energii.Telefon: 13 43 755 90
E-mail: wlodzimierz.wojcik@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika