dr Beata Kumiega – Życiorys naukowy


  • w 1995 r. – Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w Katowicach,
  • w 2016 r. – Uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych.