dr Agnieszka Woźniak – Życiorys naukowy


Absolwentka studiów wyższych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku fizyka (tytuł magistra w roku 2000) oraz studiów wyższych na Wydziale Matematyki, Chemii i Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku matematyka (tytuł magistra w roku 2004). Posiada również ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunki finanse i rachunkowość ( w roku 2001).
W roku 2015 uzyskała na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Tytuł rozprawy doktorskiej to „Proces konwersji energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną w zmiennych warunkach atmosferycznych”.


<- Wróć do opisu głównego