dr Adam Przybysz

Zakład Pedagogiki


Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii regionalnej kultury fizycznej, w tym zakresie opublikował ponad 15 artykułów popularno -naukowych i naukowych. Dla upowszechniania zdrowotno – wychowawczych aspektów kultury fizycznej (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży) realizuje współpracę z wieloma organizacjami i instytucjami: tj. Szkolnym Związkiem Sportowym, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Kultury, Sportu i Rekreacji, Klubami Sportowymi. Współorganizator lub organizator wielu zawodów i konkursów sportowych dla uczniów z terenu miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Od ponad 13 lat angażuje się w życie społeczne miasta Krosna. W kadencji od 2018 r. do 2020 r. Kierownik Zakładu Pedagogiki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. A obecnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.