dr hab. Władysław Witalisz, prof. KPU – Doświadczenie pozauczelniane


  • Stypendysta British Council (studia doktoranckie w Lancaster University) i Kościuszko Foundation (konferencje w USA),
  • Profesor wizytujący w University of Northern Iowa,
  • Koordynator instytucjonalny programu Erasmus+.

<- Wróć do opisu głównego