VIII Forum Sportu i Wychowania Fizycznego

W dniach 15-16 lutego 2018 roku odbyło się VIII Forum Sportu i Wychowania Fizycznego Sporty zimowe w szkolnym wychowaniu fizycznym. Do udziału w wydarzeniu zapraszali mgr inż. Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, dr Krzysztof Frączek – Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego oraz mgr Grzegorz Sobolewski – Prezes Klubu Uczelnianego AZ PWSZ w Krośnie, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWSZ w Krośnie. Celem forum było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkolenia, zapoznanie z panującymi trendami i wynikami badań dotyczącymi aktywności fizycznej dzieci w czasie wolnym oraz możliwości prowadzenia i realizacji zajęć wychowania fizycznego uwzględniających sporty zimowe.

Program forum zawierał głównie prelekcje oraz zajęcia praktyczne:

  • Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran oraz Prorektor ds. Rozwoju prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz – Przywitanie uczestników i przedstawienie programu szkolenia
  • Mgr Tomasz Demkowicz, trener i były zawodnik KH Sanok, trener reprezentacji U-18 – wykład Podstawy nauczania łyżwiarstwa i hokeja na lodzie
  • Mgr Piotr Bril, wiceprezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego, trener MUKS Jedlicze – wykład Narciarstwo biegowe – zimowa lekcja wychowania fizycznego
  • Mgr Grzegorz Sobolewski oraz mgr Maciej Barabasz – wykład Trendy i zmiany PZN w nauczaniu techniki narciarstwa alpejskiego
  • Mgr Jacek Staroń – zajęcia praktyczne Nauczanie narciarstwa biegowego
  • Prof. Emilian Zadarko, prof. Zbigniew Barabasz, mgr Tomasz Demkowicz – zajęcia praktyczne Nauczanie łyżwiarstwa podstawowego
  • Mgr Maciej Barabasz oraz  mgr Grzegorz Sobolewski, Instruktorzy Polskiego Związku Narciarskiego – zajęcia praktyczne Nauczanie narciarstwa alpejskiego w formie zabaw.

W zajęciach teoretycznych oraz praktycznych, które odbywały się na terenach uczelni oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,  wzięło udział 25 nauczycieli wychowania fizycznego z 13 krośnieńskich szkół. Organizatorem wydarzenia była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.