Raport samooceny kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności (2021)

Zgodnie z zapisem § 17 pkt. 3 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej prezentujemy Raport Samooceny kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności, który został przekazany do zespołu oceniającego PKA.

Termin zdalnej wizytacji zespołu oceniającego PKA został zaplanowany na na 26 – 27 I 2020 roku.