Archive for marzec, 2022

Raport samooceny na kierunku Towaroznawstwo (2022)

Zgodnie z zapisem § 17 pkt. 3 Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej prezentujemy Raport samooceny kierunku Wychowanie fizyczne, który został przekazany do zespołu oceniającego PKA. Termin zdalnej wizytacji zespołu oceniającego PKA został zaplanowany na na 30-31 marca 2022 roku.