Zajęcia dodatkowe dla studentów II roku studiów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza nabór do udziału w zajęciach dodatkowych dla studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo. Zajęcia prowadzone będą przez lekarzy specjalistów z poszczególnych klinik – chirurgia, pediatria i choroby wewnętrzne.

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Innowacyjne kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo –utworzenie Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Krośnie”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 12 lutego 2018 r.:

deklaracja uczestnictwa w projekcie
formularz zgłoszeniowy
oświadczenie uczestnika projektu
karta zgłoszenia uczestnictwa we wsparciu

UCZESTNICY PROJEKTU SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA WE WSPARCIU

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Zakładu Pielęgniarstwa – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 38-400 Krosno, do 4 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00.


O udziale we wsparciu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów w podanym terminie, a w przypadku większej ilości Kandydatów niż miejsc średnia arytmetyczna liczona z wszystkich ocen z poprzedniego semestru studiów:

do 4.0 (1 pkt.),

powyżej 4.0 (5 pkt.),

powyżej 4.5 (10 pkt.),

Ponadto dodatkowe punkty będą przyznawane za posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (5 pkt.).

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Komisja rekrutacyjna.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu:

mgr Izabela Steliga-Lepucka, e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 17.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *