Targi Pracy w PWSZ w Krośnie w dniu 22 marca 2019 r.

Targi Pracy organizowane są przez Biuro Karier PWSZ w Krośnie oraz Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, CEiPM OHP w Krośnie w ramach projektu pn. „Zaplanuj swoją przyszłość z Akademickim Biurem Karier w PWSZ w Krośnie nr POWR.03.01.00-00-B039/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnictwo w Targach Pracy w PWSZ w Krośnie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz z szeroką bazą ofert pracy, praktyk i staży oferowanych przez wystawców. 

W tegorocznej edycji Targów udział zapowiedziało ponad 40 wystawców, w tym największe firmy z regionu.

 Osoby odwiedzające Targi będą miały możliwość uzyskania informacji dotyczących otworzenia własnej działalności gospodarczej, pozyskania wsparcia finansowego oraz merytorycznego. Pomogą w tym wystawcy, pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Obecni na Targach doradcy zawodowi udzielą informacji o tym, jak dobrze zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, będą służyli wsparciem w przygotowaniu życiorysu i listu motywacyjnego. Pomogą również w wyborze odpowiedniej pracy, zgodnej z umiejętnościami i zainteresowaniami. Doradca EURES przedstawi ofertę bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę. Doradcy zawodowi i pracodawcy przeprowadzą szkolenia dla uczestników/uczestniczek projektu pn.”Kapitał Kariery” we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Krośnie, „Budowanie marki osobistej” we współpracy z Eba Sp. z o.o., „Student na wolnym rynku pracy” we współpracy z Krośnieńskim Zrzeszeniem Kupców, Przedsiębiorców i Gastronomików w Krośnie. Serdecznie zapraszamy! 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.