Studenci SKN Ekonomistów na międzynarodowej konferencji w Dnieprze

Plakat konferencji

W dniach 28-29 listopada 2022 roku studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów wraz z opiekunem mgr inż. Elżbietą Brągiel uczestniczyli czynnie w The 33rd Annual International Conference for Young Scientists and Students „Transformation of economic systems and institutions in the new geostrategic realities” w Dnieprze. Konferencja odbywała się zdalnie.

Podczas konferencji swoje wyniki badań referowało 7 studentów, członków SKN Ekonomistów.

  1. Angelika Misztak – Just In Time oraz Just In Case – analiza porównawcza i możliwości zastosowania w branży obróbki drewna.
  2. Dawid Penar – Uwarunkowania wpływające na liczbę studentów w Polsce.
  3. Natalia Baran, Grzegorz Chabros – Wpływ pandemii Cowid-19 na inflację w Polsce.
  4. Paweł Lach, Natalia Baran – Domy energooszczędne a domu pasywne – analiza porównawcza kosztów.
  5. Patryk Soliński, Karolina Sondej – Sharing jako ekologiczny sposób dystrybucji dóbr i usług.

Tematyka badań przedstawiona podczas referatów była bardzo ciekawa. Poziom treści wystąpień, sposób prezentacji przez studentów były na bardzo wysokim poziomie. Mimo stresu i debiutu niektórych studentów, wszystko przebiegło na najwyższym poziomie.

Wszystkim gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

mgr inż. Elżbieta Brągiel

opiekun koła