Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Lublinie

W dniach 12-14 września 2019 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra”, która towarzyszyła obchodom Jubileuszu 50-lecia Akademickiego Kształcenia Pielęgniarek.
 

Podczas konferencji organizatorzy zaplanowali 2 rodzaje wystąpień:

 • Wystąpienia ustne  zaproszonych gości. Podczas tych wystąpień uczestnicy mieli możliwość na wzbogacenie swojej wiedzy, która zaowocuje w przyszłości. Była to również świetna okazja do poznania wielu specjalistów z dziedziny pielęgniarstwa.
 • Sesje posterowe, podczas których uczestnicy prezentowali swoje prace przed komisją


Główne zagadnienia poruszane podczas konferencji to:

 • dowody naukowe w praktyce klinicznej pielęgniarki,
 • potencjał i autonomia pielęgniarek w otwarte opiece zdrowotnej,
 • dynamika zmian i rozwój systemu edukacji zawodowej pielęgniarek,
 • bezpieczna pielęgniarka=bezpieczny pacjent: wyniki badań naukowych,
 • zarządzanie i przywództwo w pielęgniarstwie,
 • konflikty wartości i wyzwania opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, odpowiedzialność zawodowa,
 • zmiany paradygmatu badań naukowych w pielęgniarstwie: metody badań i analizy danych, badania interdyscyplinarne – doświadczenia europejskie i krajowe,
 • pielęgniarstwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych – przykłady dobrych praktyk i strategia działań na rzecz umiędzynarodowienia badań naukowych w pielęgniarstwie,
 • rozwój kompetencji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki.


Podczas konferencji swoje postery zaprezentowały studentki II roku na kierunku Pielęgniarstwo reprezentujące SKN Wolontariatu Studenckiego działające przy Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Studentki Bożena Chmielowska i Izabela Bednarz przedstawiły pracę pt.: „ Zadowolenie z funkcjonowania bio-psycho-społecznego seniorów i czynniki je warunkujące w opinii mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”. Oprócz nich swoją pracę na Konferencji przedstawiły też studentki reprezentujące SKN Biologiczno – Medyczne działające także przy Zakładzie Pielęgniarstwa. Studentki Anna Dul i Joanna Chowaniec zaprezentowały prace pt.: „Ocena wiedzy młodzieży szkolnej na temat kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych.”
 

(IB, BCh, AK, MD)