Konferencji Naukowo – Szkoleniowa „Współczesne wyzwania opieki pielęgniarskiej”

W dniu 28 września 2020 r. odbyła się zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Konferencji Naukowo – Szkoleniowa pt. „Współczesne wyzwania opieki pielęgniarskiej”. Z powodu panującej w Polsce pandemii koronawirusa przebiegała ona w formie on-line na platformie Zoom, co nie stanowiło problemu dla studentów obytych ze zdalnym nauczaniem.

W Konferencji czynnie uczestniczyły studentki działające w Studenckim Kole Naukowym Wolontariatu Studenckiego Panie Izabela Bednarz i Bożena Chmielowska, które to przedstawiły pracę na podstawie własnych badań ankietowych pt: „Aspekty życia warunkujące pomyślną starość w opinii seniorów zamieszkujących Domy Pomocy Społecznej”.

Studentkom gratulujemy ciekawej i dobrze zaprezentowanej pracy oraz zachęcamy do dalszego rozwoju naukowego.

(IB, AK)