Konferencja Naukowo – Szkoleniowa organizowana przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie w formie online

Okres pandemii, zmusił do szukania nowych rozwiązań dotyczących wszystkich sfer życia codziennego, również tych związanych ze szkolnictwem. Nowością było przeniesienie się w świat wirtualnych wykładów, jednak studenci udowodnili że technologia pozwala na dużo więcej. Koniec września 2020 roku zaowocował  wystąpieniem naszych studentek podczas Konferencji Naukowo – Szkoleniowej organizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w wersji online.  W czasie konferencji swoje badania zaprezentowały Anna Dul i Joanna Chowaniec reprezentujące SKN Biologiczno – Medyczne, które wygłosiły prelekcję pt.: Stres w pracy pielęgniarek jako psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego‘‘, oraz Izabela Bednarz i Bożena Chmielowska studentki działające w Studenckim Kole Naukowym Wolontariatu Studenckiego, które przedstawiły „Aspekty życia warunkujące pomyślną starość w opinii seniorów zamieszkujących Domy Pomocy Społecznej”.

Tematyka spotkania dotyczyła zakresu współczesnych wyzwań opieki pielęgniarskiej oraz współczesnych wyzwań zawodowych pielęgniarstwa i wybranych aspektów opieki pielęgniarskiej.