III edycja „Wakacyjnej Kropli Krwi”

W dniach 20.07-18.09.2020 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krośnie odbyła się III edycja „Wakacyjnej Kropli Krwi”, podczas której 169 osób oddało w sumie 76,05 litra krwi.

Bardzo dobry wynik cieszy tym bardziej, że w dobie pandemii obserwuje się zmniejszającą się ilość osób oddających krew i to właśnie tego typu akcje mobilizują w sposób szczególny osoby do jej oddawania.

Warty podkreślenia jest fakt, iż większość osób, które oddały krew podczas akcji to ludzie młodzi: studenci KPU w Krośnie oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.