dr Adam Przybysz

Adam Przybysz

W latach 1994 – 1999 studiował na AWF we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie wychowania fizycznego. W trakcie studiów uzyskał również tytuł trenera II klasy z lekkiej atletyki. W 2002 r. ukończył studium (w ramach dwusemestralnego kursu) z zakresu filozofii w Studium Edukacji Narodowej w Lublinie. W 2004 r. ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie ,,Zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji”. W dniu 13 grudnia 2011 r. w AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej, temat pracy ,,Rozwój sportu w Krośnie w latach 1918- 2004”. W latach 2000- 2012 uczestniczył w ponad 30 formach doskonalenia zawodowego (szkolenia – warsztaty, kursy, konferencje), które dotyczyły kultury fizycznej. 
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii regionalnej kultury fizycznej oraz działalność organizacji upowszechniających sport szkolny.
Na niwie zainteresowań naukowych opublikował kilkanaście artykułów popularno – naukowych i naukowych. 
W celu popularyzowanie wiedzy naukowej i działań praktycznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (nade wszystko jej zdrowotno – wychowawczych aspektów) realizuje współpracę z wieloma organizacjami i jednostkami. 

 Maratony:

Dębno (08 kwietnia 2001)

czas: 02:25:16

Gdańsk – IV Maraton Solidarności (15 sierpnia 1998)

czas: 02:27:11

Gdańsk – III Maraton Solidarności (1997)

Zwycięzca

czas: 02:20:06

Bratysława SVK (28 kwietnia 1997 roku) 

Zwycięzca

czas: 02:18:01

Warszawa – XVII Maraton Warszawski (24 września 1995 roku)

czas: 02:20:02

 Warszawa – XIII Warszawski Maraton Pokoju (22 września 1991 roku)

czas: 03:00:54