Koło Naukowe Wolontariatu Studenckiego – zarząd


Zarząd Studenckiego Koła Wolontariatu

ZARZĄD STUDENCKIEGO KOŁA WOLONTARIATU

Opiekun – mgr Agnieszka Kijowska

Przewodnicząca – Izabela Bednarz

Zastępca – Bożena Chmielowska

Sekretarz – Milena Kozubal

Skarbnik – Joanna Chowaniec