Koło Naukowe Temida – referaty


Wygłoszone referaty na konferencjach naukowych (proszę o dodanie do już istniejącego pliku jako kontynuacja)

 1. Uczelniana Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo XX i XXI wieku” Rzeszów, 8.06.2020r., wystąpienie pt. „Funkcje służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa.”
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory w państwach europejskich a nacjonalizmy” Katowice, 14.05.2020r. ,wystąpienie pt. „Nacjonalizm powraca na Rzeszowskie tereny? Kampania wyborcza Konfederacji na przykładzie Grzegorza Brauna do Sejmu w 2019 roku.”
 3. VI Międzynarodowa Konferencja online Nowy Wymiar Filologii Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura Płock, 28.04.2020r., wystąpienie pt. „Język nienawiści w czasach Internetu.”
 4. VIII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów Katowice, 12.05.2020r., wystąpienie pt. „WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA W ZESPOLE PRZEDSIĘBIORSTWA – JAK JĄ ZAPEWNIĆ?”
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Problemy zdrowia człowieka – przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość” 06.2020r., wystąpienie pt. „Czynniki wpływające na realizację planów życiowych dorosłych dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.”
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie zasobami we współczesnym świecie” Warszawa 6.03.2020r., wystąpienie pt. „Czynniki warunkujące prawidłową socjalizację dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym.”
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Groźne zjawiska” Warszawa, 26-27.03.2020r., wystąpienie pt. „Przemoc w rodzinie jako groźne zjawisko kwestii społecznych.”
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo w świetle wyzwań XXI wieku” Siedlce, 12.06.2020r, wystąpienie pt. „Współczesny model rodziny a prawo pięści.”
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Patologie społeczne we współczesnym świecie-aspekty prawne i kryminologiczne, 06.2020r, wystąpienie pt. „Role pełnione przez członków rodziny w rodzinie z problemem alkoholowym.”
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Prawa człowieka w dobie COVID-19” Rzeszów, 28.05.2020r., wystąpienie pt. “Prawa Człowieka “.
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „EUREKA” Krzyżanowa, 12.05.2020r., wystąpienie pt. „Znaczenie ukraińskiej wyszywanej koszuli.”
 12. XIX Edycja Konferencji Kół Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych Interdyscyplinarny wymiar nauk ekonomicznych, prawnych i medycznych Kielce, 19.05.2020r., wystąpienie pt. „’Prawo silniejszego’’– jako aspekt zaburzeń funkcjonowania rodziny.”
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narracje w humanistyce” 06.2020r., wystąpienie pt. „Narracje w rodzinie patologicznej jako argument siły”.
 14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zmiany na ziemi” Warszawa, 25.03.2020r., wystąpienie pt. „Wyniki badań naukowych dotyczących planów życiowych dorosłych dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych”.
 15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza współczesnej przestępczości w prawie europejskim i międzynarodowym” Rzeszów, 12.06.2020r., wystąpienie pt. „Cyberprzestępczość – czy uda się jej uniknąć ?”
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów i prawa”, wystąpienie pt. „Właściwa komunikacja w firmie”.