Koło Naukowe Honorowych Dawców Krwi – Wampiriada

Regulamin konkursu „KROŚNIEŃSKA WAMPIRIADA STUDENTÓW” organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Cel organizacji konkursu:
Promowanie wśród młodzieży szkolnej, studentów i pracowników Uczelni honorowego dawstwa krwi oraz pozyskanie nowych dawców krwi.


Założenia organizacyjne:

1. Organizatorem konkursu jest SKN Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

2. Konkurs prowadzony jest w godzinach rejestracji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Terenowego Oddziału Krosno (7.00 – 12.00), oraz podczas organizowanego przez Studenckie Koło Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku przyjazdu Mobilnego Punktu Poboru Krwi.

3. Konkurs obejmuje trzy akcje donacji krwi:

NrDataOkoliczność
I4-8 listopada 2019 r.Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK
II27-31 stycznia 2020 r.Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym
III20-24 kwietnia 2020 r.Światowy Dzień Krwiodawstwa


4. W konkursie może brać udział:
· młodzież ponadgimnazjalna, która ukończyła 18 rok życia
· studenci wszystkich kierunków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
· pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

5. W „Krośnieńskiej Wampiriadzie Studentów” mogą brać udział krwiodawcy namówieni przez osoby z pkt. 4, ale jedynie osoby z pkt. 4 mogą brać udział w konkursie z nagrodami. 

6. Kryteria konkursu:
A. udział w akcjach dawstwa krwi organizowanego przez Koło
B. dawca promując honorowe oddawanie krwi przyprowadza nowe osoby

C. rejestracja jako potencjalny dawca szpiku 
D. w przypadku osób, które uzyskają jednakową ilość punktów z pozycji A, B i C o zajętym miejscu decyduje większa ilość
zachęconych osób, które po raz pierwszy oddały krew.

7. Szczegółowe kryteria konkursu w załączniku.

8. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

9. Nagroda dla indywidualnego krwiodawcy według rankingu 1,2,3 miejsce.

10. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 25 maja 2020 roku.

11. Patronat Honorowy nad konkursem sprawują:

– Prezydent Miasta Krosna – Piotr Przytocki

– J. M Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie – prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

– Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański

12. Skład komisji rozstrzygającej konkurs:

Przewodniczący komisji: Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, inicjatorka akcji.

Opiekun Studenckiego Koła Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku – dr Renata Dziubaszewska.

Członkowie komisji:

Założyciel Koła, inicjator akcji.
Opiekun SKN Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku – mgr Dawid Makowicz

Przewodnicząca SKN Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku – Klaudia Jagiełła

13. Żaden z członków komisji konkursowej nie może brać udziału w konkursie.


Szczegółowe kryteria konkursu

A. Udział w akcjach dawstwa krwi organizowanego przez Koło

Numer akcjiPunkty za oddanie krwiPunkty w przypadku wykluczenia z oddawania krwi
I106
II106
III106

B. Dawca poprzez promowanie honorowego oddawania krwi przyprowadza dowolne osoby deklarujące chęć oddania krwi (punkty przyznawane są za sumę osób zachęconych do udziału w poszczególnych akcjach)

Ilość osób zachęconych do oddania krwiPunkty, gdy osoba zachęcona oddaje krew po raz pierwszyPunkty, gdy osoba zachęcona oddaje krew nie po raz pierwszy
1-321
4-642
7-1063
11-1384
14-16105
16-20126
21-25147
Powyżej 25168

C. Rejestracja jako potencjalny dawca szpiku – 15 pkt.

– rejestracja podczas akcji, która odbędzie się na Uczelni,

– okazanie dowodu rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku (przesłanie skanu dowodu rejestracji  na mail: david1990@onet.pl)

D. W przypadku osób, które  uzyskają jednakową ilość punktów z pozycji A, B i C o zajętym miejscu decyduje większa ilość zachęconych osób, które po raz pierwszy oddały krew.