Koło Naukowe FINANSE – Informacje

Studenckie Koło Naukowe „FINANSE”, działa w Zakładzie Zarządzania w Instytucie  Zdrowia i Gospodarki Karpackiej Państwowej Uczelni Krośnie. Opiekunem Koła jest dr hab. Łukasz Furman prof. KPU. Celem Koła jest  pogłębienie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych.

Realizowane zadania m. in.:

  • uczestnictwo w sympozjach, targach i spotkaniach naukowych, dyskusjach, wykładach, kursach, zjazdach, konferencjach naukowych,
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych,
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami sektora finansów publicznych.